MVP Bratislava DUODANUBE 2020

Medzinárodná výstava Bratislava DUODANUBE 2020
Alijamo's
Alijamo's

MVP Bratislava DUODANUBE 2020

Medzinárodná výstava Bratislava DUODANUBE 2020
Alijamo's
Alijamo's
Medzinárodná výstava Bratislava DUODANUBE 2020

Posudzovatelia: Iveta Vojteková/SK, Jaroslav Matyáš/SK
Alijamo’s FEMME FATALE  – CAJC, JBOB, JBIG, JBIS 3
Alijamo’s DEVIL’S PIE – CAC, CACIB, BOS
Alijamo’s DEVIL’S PIE – CAC, CACIB, BOB – v 2,5 roku ukončil podmienky na udelenie titulu INTERŠAMPIÓN
 
Ďakujem za spoločnosť všetkým, s ktorými som tieto dva dni strávila.