MVP Bratislava DUODANUBE 2020

Medzinárodná výstava Bratislava DUODANUBE 2020
Picture of Alijamo's
Alijamo's

MVP Bratislava DUODANUBE 2020

Medzinárodná výstava Bratislava DUODANUBE 2020
Picture of Alijamo's
Alijamo's
Medzinárodná výstava Bratislava DUODANUBE 2020

Posudzovatelia: Iveta Vojteková/SK, Jaroslav Matyáš/SK
Alijamo’s FEMME FATALE  – CAJC, JBOB, JBIG, JBIS 3
Alijamo’s DEVIL’S PIE – CAC, CACIB, BOS
Alijamo’s DEVIL’S PIE – CAC, CACIB, BOB – v 2,5 roku ukončil podmienky na udelenie titulu INTERŠAMPIÓN
 
Ďakujem za spoločnosť všetkým, s ktorými som tieto dva dni strávila.